Zakrament krsta je nastavil Jezus Kristus z besedami:

 »Pojdite torej in naredite vse narode za moje učence, krščujte jih v ime Očeta in Sina in Svetega Duha in učite jih izpolnjevati vse, kar koli sem vam zapovedal! In glejte: jaz sem z vami vse dni do konca sveta.« (Mt 28, 19-20)

Reformatorska cerkvena skupnost krst v prvotni vlogi vidi in pojmuje kot izbirno voljo troedinega Boga. Krščenje otroka in odraslega je enakovredno sprejeto, vendar so med krstoma določene razlike. Mladoletni otrok potrebuje podporo in pravilno vzgojo, prav zaradi tega je treba izbrati vsaj enega vernega krstnega botra. Njegova naloga je, in to tudi priseže, da bo otroka vzgajal v duhu vere. Naloga botra se zaključi ob priliki konfirmacije. V primeru krsta odrasle osebe krstni botri niso potrebni, kajti oseba, katera stopi pod krstno vodo, lahko že sama dokaže svojo vero. To pomeni, da v takem primeru krst in konfirmacija potekata istočasno.

Krst formalno poteka tako, da za dodeljevanje zakramenta pooblaščena oseba polije vodo po glavi krščenega »v imenu Očeta in Sina in Svetega Duha«. Voda simbolizira očiščenje vseh grehov z božjo milostjo, hkrati pa tudi smrt našega starega jaza. Krst nam torej prinaša rojstvo v novo življenje v Kristusu.

Krst vedno poteka ob božjih službah, saj krščenec s tem dogodkom postane pravni član cerkvene skupnosti. Ker gre za odgovornosti poln dogodek, je v primeru krsta otroka potrebno predhodno srečanje z dušnim pastirjem gmajne. Priporočljivo je, da vsaj mesec pred načrtovanim datumom krsta vzpostavite kontakt z gmajno oziroma duhovnikom.

Krst je zakrament, torej smo zapoved dobili neposredno od Jezusa Kristusa, prav zato je v celotni meri brezplačen.

»Kdor bo sprejel vero in bo krščen, bo rešen, kdor pa ne bo sprejel vere, bo obsojen.« (Mk16,16)

»S krstom smo bili torej skupaj z njim pokopani v smrt, da bi prav tako, kakor je Kristus v moči Očetovega veličastva vstal od mrtvih, tudi mi stopili na pot novosti življenja.« (Rim 6,4)

 

Izjava in obljuba

Dragi Starši, Botri, Draga Družina! Po izpovedi vaše vere povejte vašo namero, in dajte obljubo pred Bogom in gmajno, da boste svojega otroka vzgajali v veri reformatorske krščanske cerkvene skupnosti.

Odgovorite na naslednja vprašanja:

  1. Ali želite, da se vaš otrok s krstom sprejme, v imenu Očeta in Sina in Svetega duha, v zvezo krščanske matične cerkve?

Odgovor: Želimo.

  1. Ali obljubite, prisežete, da boste svojega otroka vzgajali in učili tako, da ko bo ob priliki konfirmacije odrasel, bo po lastni volji dokazal vero v Boga pred gmajno? Odgovor: Obljubimo in prisežemo.
  2. Zdaj pa sprašujem gmajno: Ali obljubite, da boste tega otroka imeli radi in boste zanj molili? Ali obljubite, da boste staršem in botrom pomagali otroka vzgajati v veri?

Odgovor: Obljubimo.