Cilj vzgoje otrok in mladine je konfirmacija: osebna želja konfirmanda o pripadanju h Kristusu in k njegovi Cerkvi.

Pomen konfirmacije je, da krščena oseba, katera je s tem pridobila dar vere, pred gmajno poda svojo lastno odločitev o pripadnosti Kristusu. Ta odločitev vključuje kesanje ter uslišanje evangelija o odpuščanju grehov. S to odločitvijo se vernik vseli v Kristusovo telo in v njegovo skupnost.

Mladi se na konfirmacijo ponavadi pripravljajo v gmajni z versko vzgojo, ki naj bi trajala vsaj dve leti. Ob koncu priprav morajo otroci pred gmajno in prezbiterijem samostojno dokazati svojo vero in znanje, temu pa sledi slavnostna zaprisega. Konfirmand po obljubi in blagoslovu postane odrasel, polnopravni član Cerkve.

Veroizpoved in obljuba

 1.  Ob priliki vašega krsta ste na željo vaših staršev postali člani Božje zveze in krščanske cerkvene skupnosti. Ali izjavljate, da želite ostati v tej zvezi, da želite slediti Kristusu in da boste temu tudi prisegli.
  Odgovor: Izjavljam.
 2. Vašo vero v troedinega Boga izpovejte z Apostolsko veroizpovedjo:
  Verujem v Boga Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje. In v Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega; ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Device Marije; trpel pod Poncijem Pilatom, bil križan, umrl in bil pokopan; šel je v pekel, tretji dan je vstal od mrtvih; šel je v nebesa; tam sedi na desnici Boga Očeta vsemogočnega; od tam pride sodit žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha; sveto vesoljno krščansko Cerkev, občestvo svetnikov; odpuščanje grehov; vstajenje od mrtvih in večno življenje. Amen.
 3. Ali obljubite in prisežete, da boste sledilci Jezusa Kristusa, da boste zvesti krščanski cerkveni skupnosti, da boste redno prihajali k Sveti večerji ter da boste požrtvovalni člani gmajne?
  Odgovor: Obljubim in prisežem.
 4. Kaj je tvoja edina tolažba v življenju in smrti?
  Moja edina tolažba v življenju in ob smrti je, da nisem sam svoj, ampak last mojega zvestega Zveličarja Jezusa Kristusa, ki je s svojo dragoceno krvjo poplačal vse moje grehe, me rešil vseh hudičevih oblasti ter me varuje, da mi brez volje mojega Očeta v nebesih ne pade z glave noben las, seveda, da mi tudi vse mora služiti k mojemu zveličanju. Zato mi po svojem Svetem Duhu zagotavlja večno življenje ter me naredi voljnega z vsem srcem živeti Njemu. (iz Heidelberškega katekizma)