Središče – Szerdahely

„Pod imenom Zerdahely je leta 1365 bila znana kot ena od desetih vasi, ki so spadale h Gornjegraškemu gradu pripadajočemu »velemérskemu okraju« ali »velemérski dolini«”.

Od sredine XVI. stoletja naprej pripada k matični gmajni v Kerci. Njihova skupna cerkev z matično gmajno je do leta 1732 stala na griču, sredi kvadrata Kerca-Szomoróc in Središče-Magyarszombatfa. Prva samostojna kapelica je bila zgrajena leta 1902, vendar se je tako uničila, da so med letoma 1966-67 zazidali novo, v zvoniku katere sta dva zvonova. Od leta 1920 spadajo pod motvarjevsko matično gmajno.

Vir: Pataki László: Az őrségi református egyházmegye története. Szabad Tér Kiadó, 1992.