Domaföld (zaselek Krplivnika)

Je eno od 18. naselij Őrséga oz. Stražne krajine, prvotno so naselje poznali pod imenom Domafölde.

Versko je do sredine XVII. stoletja spadala pod Hodoško matično gmajno. Po priključitvi Hodoša k evangeličanski verski skupnosti se je Domaföld skupaj s Krplivnikom pridružil gmajni v Kerci. Krplivnik je ostal le delno reformatorski, Domaföld pa v celoti. „7. junija 1848 je Gábor Gál, inšpektor gmajne na Domaföldu, iz dela svoje njive zoral prostor za pokopališče. Kalvinci in evangeličani iz Domafölda in Krplivnika, ki so do tedaj svojce pokapali na hodoškem pokopališču, so sedaj koristili pokopališče na Domaföldu.”

Od leta 1921 spadajo pod motvarjevsko gmajno. Tukajšnji otroci hodijo v hodoško šolo.

Trenutno je najmanjša gmajna. Cerkve ali kapelice nima, zato se bogoslužja odvijajo v hiši družine Orban.

Vir: Pataki László: Az őrségi református egyházmegye története. Szabad Tér Kiadó, 1992.