Čikečka vas – Csekefa

V XVI. stoletju se priklučijo reformacijskemu gibanju. Prvotno so spadali pod filijo Vaneče, vendar oni leta 1667 prestopijo k evangeličanom, tako Čikečka vas spada h Kerci. Šolsko spadajo k njej vse do leta 1920, vendar takrat starši začnejo svoje otroke pošiljati v njim bližjo, motvarjevsko šolo. Versko so od Kerce bili ločeni zaradi trianonskega sporazuma leta 1920. Od takrat naprej spadajo pod gmajno v Motvarjevcih.

Vir: Pataki László: Az őrségi református egyházmegye története. Szabad Tér Kiadó, 1992.