Goričko ima bogato tradicijo, na kar je vredno zbuditi pozornost. Oslabitev vaških skupnosti zahteva veliko pobude, da bi ljudje ponovno pridobili upanje v lepšo prihodnost.
„Molitev za vasi” je niz dogodkov, ki so potekali po vaseh v organizaciji reformatorske cerkve. Cilj je bil zbuditi pozornost na bogastvo majhnih vasi, na vrednote, ki jih nosijo reformati, ki živijo tukaj že več stoletij, na mirno sožitje narodov, na njihovo vzajemno spoštovanje.
Programi so bili različni. V najmanjšo reformatorsko cerkveno občino, Krplivnik-Domaföld, je prišel reformatorski škof Steinbach József, kjer je imel bogoslužje. V Motvarjevcih smo priredili knjižni sejem in prikazali pletenje košar. Organizirali smo tudi »hrupno« bogoslužje, kjer so lahko starši z otroki sproščeno sodelovali pri bogoslužju, otroški živ-žav pa ni motil molitve. Adventni koncert s Sforzato kvartetom pa nam je polepšal božični čas. V Središču je bilo predavanje o Madžarski Kroni in o njeni stari tradiciji ter kulturno-zgodovinske vrednosti. Ob vsaki priložnosti smo nastavili tudi posebno škatlo za molitev, kamor so ljudje zapisovali svoja občutja, tegobe. Ob naslednjih srečanjih (bogoslužjih) pa se bomo o njih pred Bogom pogovorili.
Namen načrtovanih aktivnosti v mesecu decembru in oblikovanje spletne strani je bil ponovno usmeriti pozornost na lokalne vrednote, na prebivalce, na dar vere in njene moči pri ohranjanju vrednot.
Ob koncu bi se radi zahvalili organizaciji Bethlen Gábor Alap, brez katere ne bi uspeli realizirati programov.

 Emőke Rozgonyi, duhovnica

Lipnica, Leto XIX, Številka 109, 24. januar 2013.

Hozzászólások