Fogyatkozó közösségek, kevés fiatal, kihaló falvak. Nem egy település gondjai sugallják reménytelenséget. Az 2012. november 16-a mégis egészen másról szólt a környék református gyülekezetei számára. Arra kerestük a választ, hogy mi a mi felelősségünk ebben a folyamatban és mit cselekedhetünk ennek megváltoztatása érdekében.

„Mit cselekedjünk?” (Apcsel 2,37) címmel tartott presbiteri találkozót 2012. november 17-én Lendván a bajánsenyei, a becsvölgyei, a kercaszomori, a kerkafalvi, az őriszentpéteri, a szentgyörgyvölgyi és a szentlászlói református gyülekezetek presbiterei, gondnokai és lelkészei.

A találkozót Szakál Péter esperes úr áhítata nyitotta meg. Majd a kicsi (~ 100 fő) kömlődi gyülekezet presbitere, Bogáth István, előadását hallhattuk. Személyes életútját követve felhívta figyelmet, arra, hogy a kis létszám nem jelent egyben tehetetlenséget is. Az ember Isten kegyelméből sokkal többet tehet, mint azt elképzelhetné.

A második előadó 1998-ban érkezett az akkor életképtelennek mondott szóládi református gyülekezetbe. Hajdú Zoltán Levente arról beszélt, hogy a Biblia alapján (1Kor 12) hogyan valósulhat meg a „Krisztus-test” egy gyülekezeten belül. Ő sem elméletekről, hanem a gyakorlatról beszélt; mindarról amit megélhetett az elmúlt 14 évben. A „test” minden tagja fontos és nem rangsorolható, így – mutatott rá az előadó – szoros kapcsolat van a fűnyírás és az igehirdetés között is.

A találkozó folytatásában reménykedve zártuk együttlétünket Isten áldásával.

 Ez úton is köszönet szeretnénk mondani a lendvai Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézetnek, amiért ingyenesen bocsátotta számunkra a korszerűen felszerelt és igényes épületét. Köszönjük az Őrségi Egyházmegye Esperesi Hivatalának a támogatást. Köszönjük azoknak a szorgos kezeknek a munkáját is, akik a kávészünetekhez készítették a felfrissüléshez szolgáló finomságokat.

Isten kegyelmében bízva reméljük, hogy a találkozó áldott eszköz lesz abban, hogy a fent említett gyülekezetek a közös kérdés mellett, közös válaszokat is találnak.

 Bódis Tamás, szentlászlói lelkipásztor

Hozzászólások