A házasságkötés a polgári hatóság előtt történik. Az „egyházi esküvő” a házasságkötés megáldását jelenti – lehetőleg a gyülekezet jelenlétében. A református egyházban tehát nem „kötik” az esküvőt, hanem a Szentháromság Isten segítségét és áldását kérik két ember döntésére.

Megelőzően a jegyeseket elő kell készíteni az alkalomra. Ezért érdemes minél hamarabb felkeresni a gyülekezet lelkipásztorát. A jegyesoktatás alapja és vezérfonala az eskü szövege, amelyet Isten és a gyülekezet színe előtt majd elmondanak.

Házassági eskü
Én… esküszöm az élő Istenre, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes Szentháromság, egy, örök Isten, hogy …-t, akinek most Isten színe előtt kezét fogom, szeretem. Szeretetből veszem el őt, Isten törvénye szerint, feleségül. / Szeretetből megyek hozzá, Isten törvénye szerint, feleségül.
Hozzá hű leszek, vele megelégszem, vele szentül élek, vele tűrök, vele szenvedek, és őt sem egészségében, sem betegségében, sem boldog, sem boldogtalan állapotában, holtomig vagy holtáig, hitetlenül el nem hagyom, hanem teljes életemben hűséges gondviselője leszek. Isten engem úgy segítsen. Ámen.