Domaföld jelenleg Kapornak (Nagykapornak) része. Szlovén neve: Krplivnik.

Korábban a Domafölde elnevezéssel ismerték. Honfoglalási település és az Őrség 18 falujának egyike.

Egyházilag a XVII. század közepéig Hodos anyaegyházhoz tartozott. Hodos evangélikus egyházhoz való csatlakozásakor Kapornakkal együtt Kercához került. Kapornak részben maradt református, Domaföld egészében.

„1849. június 7-én Gál Gábor, a domaföldi egyház gondnoka saját szántóföldjéből temetőkertet hasított ki. Az addig a hodosi evangélikus temetőbe temetkező domaföldi és kapornaki reformátusok és evangélikusok ettől kezdve ide temetkeznek.”

1921 óta Szentlászlóhoz tartozik. Gyermekei a hodosi iskolába járnak.

Jelenleg ez a legkisebb gyülekezet. Temploma, kápolnája nincs, ezért istentiszteleti alkalmakat az Orbán család házában tartanak

Forrás: Pataki László, Az őrségi református egyházmegye története, Szabad Tér Kiadó 1992.