Evropska civilna iniciativa “Eden izmed nas” je ena  prvih pobud, registriranih v Evropski uniji. Njen cilj je okrepiti varovanje človeškega življenja od spočetja dalje – v okviru možnosti in pristojnosti Evropske unije. Kot izhaja iz odločitve Sodišča Evropske unije v primeru Brüstle proti Greenpeace, je človeški zarodek začetek razvoja človeškega življenja, zato pobuda “Eden izmed nas” Evropsko unijo poziva k prenehanju financiranja dejavnosti, ki vodijo v uničenje človeških zarodkov, zlasti na področju raziskav, razvojne pomoči in javnega zdravja.          S to iniciativo želimo doseči spremembo finančne uredbe Evropske unije, ki določa porabo proračuna EU. Prepoved takšnega financiranja bo prispevala k večji usklajenosti znotraj EU.

Več informacij tukaj.

Hozzászólások