Slovenski izdelki

Evropska civilna iniciativa “Eden izmed nas” je ena  prvih pobud, registriranih v Evropski uniji. Njen cilj je okrepiti varovanje človeškega življenja od spočetja dalje – v okviru možnosti in pristojnosti Evropske unije. Kot izhaja iz odločitve Sodišča Evropske unije v primeru Brüstle proti Greenpeace, je človeški zarodek začetek razvoja človeškega življenja, zato pobuda “Eden izmed >>>

Goričko ima bogato tradicijo, na kar je vredno zbuditi pozornost. Oslabitev vaških skupnosti zahteva veliko pobude, da bi ljudje ponovno pridobili upanje v lepšo prihodnost. „Molitev za vasi” je niz dogodkov, ki so potekali po vaseh v organizaciji reformatorske cerkve. Cilj je bil zbuditi pozornost na bogastvo majhnih vasi, na vrednote, ki jih nosijo reformati, >>>